KX Knowledge Xchange
44.1k
KX Knowledge Xchange
KX Knowledge Xchange KX Knowledge Xchange
KX Knowledge Xchange
+ 13

KX Knowledge Xchange

10 - 230

ตำแหน่งที่ตั้ง

110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Bangkok 10600

สถานีรถไฟฟ้าใกล้ที่สุด

BTS วงเวียนใหญ่ - 350 ม.

รายละเอียดสถานที่

ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนตามแนวคิด Interlocking in Space กิจกรรมภายในอาคารเคเอ็กซ์มีเป้าหมายเพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรมและสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge exchange) ระหว่างประชาคมจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรม (Industry Cluster) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง Design hub ประกอบด้วย Maker Space และบริษัทออกแบบระดับโลก เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการออกแบบแก่อุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

สระว่ายน้ำ
Business Center
Wifi
อาหาร
ซักรีด
บาร์
ที่จอดรถ
Fitness Center
ร้านอาหาร

ข้อมูลราคา

พื้นที่เท่านั้น

ห้องเท่านั้น (เต็มวัน ~8 ชม.)
4,500 - 120,000
บาท/วัน
ห้องเท่านั้น (ครึ่งวัน ~4 ชม.)
2,700 - 75,000
บาท/ครึ่งวัน

อาหารเท่านั้น (เพิ่มเติมจากค่าเช่าพื้นที่)

2 Breaks + 1 อาหารกลางวัน
280 - 440
บาท/คน
1 Breaks + 1 อาหารกลางวัน
260 - 420
บาท/คน
Coffee Breaks เท่านั้น
20 - 80
บาท/คน
บุฟเฟ่ต์
190 - 450
บาท/คน

พื้นที่ทำงาน

เช่าสถานที่รายเดือน
25,000

ห้องในสถานที่นี้ (12 ห้อง)

X01A / X01B Fl.10
กว้าง: 8.5 ม. ยาว: 7.5 ม. สูง: 4 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X01A / X01B Fl.10


30

2616

เต็มวัน: 8,000 บาท
ครึ่งวัน: 4,800 บาท
ต่อชั่วโมง: 1,700 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี
X11.7 Fl.11
กว้าง: 8 ม. ยาว: 11 ม. สูง: 3 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X11.7 Fl.11


70

5436

เต็มวัน: 8,900 บาท
ครึ่งวัน: 5,400 บาท
ต่อชั่วโมง: 1,900 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี
X01AB Fl.10
กว้าง: 8.5 ม. ยาว: 14.5 ม. สูง: 4 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X01AB Fl.10


100

6044

เต็มวัน: 12,500 บาท
ครึ่งวัน: 7,500 บาท
ต่อชั่วโมง: 2,600 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

เปิดพาร์ซิชั่นเป็นห้องใหญ่

X04B Fl.10
กว้าง: 12 ม. ยาว: 12 ม. สูง: 4 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X04B Fl.10


120

6048

เต็มวัน: 15,000 บาท
ครึ่งวัน: 9,000 บาท
ต่อชั่วโมง: 3,100 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

สามารถเชื่อมต่อกับอีกห้องขยายเป็นห้องใหญ่ได้ (X04AB ) รองรับผู้ร่วมงาน 100 ท่าน (Classroom) และ 200 ท่าน (Theater)

X11.3 Fl.11
กว้าง: 8 ม. ยาว: 8 ม. สูง: 3 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X11.3 Fl.11


50

3424

เต็มวัน: 7,000 บาท
ครึ่งวัน: 4,200 บาท
ต่อชั่วโมง: 1,500 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

มีห้องขนาดเดียวกันอีก 2 ห้อง ประกอบด้วย X11.1 และ X11.2

Auditorium Fl.7
กว้าง: 11 ม. ยาว: 23 ม. สูง: 7 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

Auditorium Fl.7


230

13080

เต็มวัน: 70,000 บาท
ครึ่งวัน: 42,000 บาท
ต่อชั่วโมง: 14,700 บาท
ระบบเสียง
ระบบแสง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
ฟลิปชาร์ท
เวที
Podium
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

ห้องประชุมโถงใหญ่ มีพื้นที่นอกและห้องรับรองแขก

Hall Exhibition Fl.8
กว้าง: - ม. ยาว: - ม. สูง: - ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

Hall Exhibition Fl.8


80

เต็มวัน: 60,000 บาท
ครึ่งวัน: 36,000 บาท
ต่อชั่วโมง: 12,600 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี
X04AB Fl.10
กว้าง: 12 ม. ยาว: 22 ม. สูง: 4 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X04AB Fl.10


230

12080

เต็มวัน: 24,000 บาท
ครึ่งวัน: 14,400 บาท
ต่อชั่วโมง: 5,000 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
Podium
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

ห้องใหญ่เปิดพาร์ซิชั่น

X03 Fl.10
กว้าง: 9 ม. ยาว: 7 ม. สูง: 4 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X03 Fl.10


50

4022

เต็มวัน: 8,000 บาท
ครึ่งวัน: 4,800 บาท
ต่อชั่วโมง: 1,700 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

มีห้องขนาดเดียวกันอีก 1 ห้อง ประกอบด้วย X02

X11.5 Fl.11
กว้าง: 5.5 ม. ยาว: 8 ม. สูง: 3 ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

X11.5 Fl.11


35

2016

เต็มวัน: 5,500 บาท
ครึ่งวัน: 3,300 บาท
ต่อชั่วโมง: 1,200 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
ฟลิปชาร์ท
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, สายวีจีเอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค, สายเอยูเอ็ก, สายเอวี

มีห้องขนาดเดียวกันอีก 1 ห้อง ประกอบด้วย X11.4

KX King
กว้าง: - ม. ยาว: - ม. สูง: - ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

KX King

10


เต็มวัน: 4,500 บาท
ครึ่งวัน: 2,700 บาท
ต่อชั่วโมง: 950 บาท
โทรทัศน์
กระดานไวท์บอร์ด
ฟลิปชาร์ท
สายเอชดีเอ็มไอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค
Workshop Area Fl.Basement
กว้าง: - ม. ยาว: - ม. สูง: - ม.
ห้องแนะนำสำหรับขนาดงานของคุณ

Workshop Area Fl.Basement


40

25
เต็มวัน: 10,000 บาท
ครึ่งวัน: 6,000 บาท
ต่อชั่วโมง: 2,500 บาท
ระบบเสียง
โปรเจคเตอร์ / จอฉายภาพ
ไมค์โครโฟน / ไมค์ลอย
โต๊ะลงทะเบียน
สายเอชดีเอ็มไอ, อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์แมค

ข้อจำกัด/เงื่อนไขของสถานที่

*** อาคาร KX งดรับจัดงานลักษณะ Fan Meeting, ปาร์ตี้ และงานแต่งงาน

1. ที่จอดรถรวมทุกงาน วันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 70 คัน วันเสาร์-อาทิตย์ 100 คัน

2. งดประกอบอาหารภายในอาคาร 

 

 

การเดินทาง

รถไฟฟ้า

BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4 เดินย้อนกลับมาประมาณ 300 เมตร

รถยนต์และรถสาธารณะ

สาย 84 ลงป้ายใกล้ๆ ปั๊มน้ำมันบางจาก

ที่จอดรถ: 70 คัน

จัดสรรสัดส่วนตามงานประชุมในแต่ละวัน

รีวิวจากลูกค้า

{{dataRating.ratingOverall | formatNumber}} ( {{dataRating.reviews.length}} รีวิว )
ยังไม่มีรีวิวในตอนนี้
คุณสามารถเป็นคนแรกที่รีวิวสถานที่นี้ได้
  • {{rating.clientName}}
  • {{rating.created |dateFormate3}}
{{rating.review}}
บล็อกรีวิวสถานที่

สถานที่อื่นที่คุณอาจสนใจ

ได้ข้อเสนอโดยตรงจากทางสถานที่ ไม่มีบวกเพิ่ม
เปรียบเทียบราคาง่าย หาข้อเสนอที่ดีที่สุด
คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสถานที่ได้โดยตรง
ใช้งานฟรี 100%
ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
Thailand MICE Venue Standard Certification
โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย คือ เกณฑ์การประเมินสถานที่ในการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งรับรองผลการประเมินโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย
สถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 3 ด้านสำคัญ คือ
ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ
สถานที่จัดงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สถานที่จัดงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน อุปกรณ์ และการจัดการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านเกณฑ์ด้านบริการและการจัดการ
สถานที่จัดงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากรและระบบการจัดการ

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) ฉบับปรับปรุง ปี 2558

แหล่งอ้างอิง : masci.or.th/wp-content/uploads/2016/10/Presentation-TMVS.pptx


สมัครสมาชิก Event Banana


< กลับ

ให้เรารู้จักกันมากขึ้น

กรุณากรอกเป็นตัวเลขไม่รวม 0 เช่น 866666666
การสมัครสมาชิกถือว่าคุณได้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้งาน ของ Event Banana

< กลับ

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

กรุณาป้อนรหัส 4 หลักที่เราส่งไปที่ ^=mobilephone^= เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง กรุณาลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง
ยินดีต้อนรับ คุณ
คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
" "

เป็นสมาชิก Event Banana ดีอย่างไร?

ขอใบเสนอราคาได้หลายที่พร้อมกัน
สร้างอีเวนท์เพียงครั้งเดียว ขอใบเสนอราคาได้หลายที่ ไม่จำเป็นโทรหาแต่ละสถานที่ด้วยตนเอง
ได้ราคาที่ดีที่สุดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
เราได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากเจ้าของสถานที่
มากกว่าการจองสถานที่
ไม่ว่าจะอาหาร การตกแต่ง วงดนตรี แสง&เสียง บริการอื่นเพิ่มเติม เราจัดหาให้คุณครบ จบที่เดียว
Chat With Us

สนใจสอบถามหรือจองสถานที่
Add Line เราเลย

Line ID: @eventbanana

Business Time
09:00 am. - 06:00 pm.