นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความสำคัญมากสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้งาน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่า Event Banana เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานและ/หรือการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างไร หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Event Banana โปรดติดต่อเราได้ทางช่องทางที่ระบุข้างล่าง

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

Event Banana จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?
Event Banana จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานบล็อก เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ของ Event Banana และจะเก็บข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ Event Banana ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการใช้งานที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ Event Banana หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน Event Banana โดยผ่านทางบัญชีFacebook  Event Banana อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Event Banana จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Event Banana

Event Banana จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใด?
Event Banana จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ Event Banana เมื่อผู้ใช้งานขอใบเสนอราคา กรอกแบบฟอร์ม หรือการกรอกข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ Event Banana

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

Event Banana มีวิธีการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เราอย่างไรบ้าง?
Event Banana ใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เราเมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ ทำการขอใบเสนอราคา สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การตอบแบบสอบถาม การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การท่องเว็บไซต์ หรือการใช้คุณลักษณะอื่น ๆของเว็บไซต์ ซึ่ง Event Banana จะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เรา ดังเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เพื่อให้ Event Banana สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้สามารถตอบสนองการทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ Event Banana อย่างเร็วที่สุด
 • เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโดยการให้ผู้ใช้งานให้คะแนน (Rating) และรีวิวสถานที่หรือการบริการ
 • เพื่อติดตามผลหลังการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (การแชท อีเมล์ หรือการโทรศัพท์ )

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก (Third-party)
Event Banana ไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอก
 • การเชื่อมโยงกับบุคคลที่ภายนอก
  • ในบางกรณี Event Banana อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก บนเว็บไซต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Event Banana ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระต่อ Event Banana ดังนั้น Event Banana จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม Event Banana พยายามที่จะปกป้องและรักษาคุณสมบัติในการการใช้งานของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ที่สุด และ Event Banana ยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะได้ที่ info@eventbanana.com
  • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ Event Banana ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด
  • Event Banana อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่ Event Banana เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว Event Banana จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • การเชื่อมโยงกับ Google
Event Banana รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น Google จะใช้ first-party cookies เช่น Google Analytic cookies และใช้ third-party cookies เช่น DoubleClick cookie เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับการแสดงผลโฆษณาและบริการโฆษณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Event Banana

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

Event Banana คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง?
เว็บไซต์ Event Banana ใช้การสแกนมัลแวร์แบบปกติ และเว็บไซต์จะถูกตรวจสอบเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (security holes) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยมีความปลอดภัยที่สุด

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บโดยมีเครือข่ายความปลอดภัยและเป็นเพียงเข้าถึงได้โดยจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์พิเศษในระบบดังกล่าว และจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญทั้งหมดของผู้ใช้งาน จะถูกเข้ารหัสผ่านทางเทคโนโลยี Secure Socket Layer ( SSL )

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เมื่อผู้ใช้งานขอใบเสนอราคา หรือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ทุก ๆ การทำธุรกรรมของผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการเกตเวย์ และไม่ได้เก็บไว้หรือดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของ Event Banana

Event Banana ใช้คุกกี้ (‘cookies’) หรือไม่?
Event Banana ใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการทำการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้งาน ( ถ้าผู้ใช้งานอนุญาต ) ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการระบบได้จดจำเบราเซอร์และจำข้อมูลบางอย่างไว้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราจดจำข้อมูลและการดำเนินการสินค้าในตะกร้าสินค้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น และใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะอ้างอิงจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้งานเคยดำเนินการบนเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานปัจจุบันของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ Event Banana สามารถให้บริการผู้ใช้งานของ Event Banana ได้ดียิ่งขึ้น Event Banana ยังใช้คุกกี้เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และปฏิสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อให้ Event Banana สามารถมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น
 • Event Banana ใช้คุกกี้เพื่อ:
  • ช่วยในการจดจำข้อมูลและการดำเนินการขอใบเสนอราคาของผู้ใช้งาน
  • ช่วยในการทำความเข้าใจและเก็บความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบในเว็บไซต์ เพื่อสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Event Banana อาจใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ๆ (third-party) ที่มีความน่าเชื่อถือในการติดตามข้อมูลนี้ในนามของ Event Banana
 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือสามารถเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถทำได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ดูที่เมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องเพื่อปรับเปลี่ยนคุกกี้
 • กรณีที่ผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราวเซอร์ คุณสมบัติหรือการทำงานของเว็บไซต์บางส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกสร้างขึ้น Event Banana จะทำการเพิ่มลิงค์เพื่อเชื่อมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวลงบนเว็บไซต์หน้าแรก หรือระบุไว้ในส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว บนหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ Event Banana และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งาน

การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้งานอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่าง ๆ แก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง โปรดทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ส่งคำคัดค้านการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน Event Banana อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้งานหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้ Event Banana ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถบริการให้แก่ผู้ใช้งานหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การติดต่อ Event Banana

หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเราได้ดังช่องทางต่อไปนี้
 
Address: 829 Pattanakarn74 Rd. Bangkok, 10250, Thailand
Email:     info@eventbanana.com
Phone:    +66 830 787 209
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2561
 


สมัครสมาชิก Event Banana


< กลับ

ให้เรารู้จักกันมากขึ้น

กรุณากรอกเป็นตัวเลขไม่รวม 0 เช่น 866666666
การสมัครสมาชิกถือว่าคุณได้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้งาน ของ Event Banana

< กลับ

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

กรุณาป้อนรหัส 4 หลักที่เราส่งไปที่ ^=mobilephone^= เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง กรุณาลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง
ยินดีต้อนรับ คุณ
คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
" "

เป็นสมาชิก Event Banana ดีอย่างไร?

ขอใบเสนอราคาได้หลายที่พร้อมกัน
สร้างอีเวนท์เพียงครั้งเดียว ขอใบเสนอราคาได้หลายที่ ไม่จำเป็นโทรหาแต่ละสถานที่ด้วยตนเอง
ได้ราคาที่ดีที่สุดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
เราได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากเจ้าของสถานที่
มากกว่าการจองสถานที่
ไม่ว่าจะอาหาร การตกแต่ง วงดนตรี แสง&เสียง บริการอื่นเพิ่มเติม เราจัดหาให้คุณครบ จบที่เดียว
Chat With Us

สนใจสอบถามหรือจองสถานที่
Add Line เราเลย

Line ID: @eventbanana

Business Time
09:00 am. - 06:00 pm.